Forum Inteligentnych Specjalizacji: 26-27 września 2018 r.

Centrum Transferu Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Tarnowa zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

Forum Inteligentnych Specjalizacji to dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Tarnowie (I dzień) i Krakowie (II dzień) będzie miejscem spotkań, wymiany myśli i doświadczeń sektora nauki i biznesu. Podczas forum odbędą się panele dyskusyjne poświęcone m.in.:

  • wdrażaniu i wykorzystywaniu innowacyjnych pomysłów w biznesie

  • sektorowi nowoczesnych usług biznesowych

  • budowaniu platformy współpracy międzynarodowej w obszarze badawczym i inwestycyjnym

  • trendom w sektorze energetycznym – S2B

  • regulacjom KE w obszarze energii

  • budownictwu energooszczędnemu

  • Blockchain Energy

Przedsiębiorcy będą mieli szansę na odbycie spotkań z zagranicznymi kontrahentami, naukowcami i nawiązania międzynarodowych kontaktów w sferze biznesowej i badawczej.

Forum będzie także świetną okazją do zapoznania się z najbardziej innowacyjnymi produktami/usługami małopolskich przedsiębiorców.  Podczas gali "Tarnowska Innowacja" (26 września) oraz Innovator Małopolski edycja 12 (27 września), zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów.

Szczegóły: www.fismalopolska.pl