Badania właściwości cieplno - wilgotnościowych przegród budowlanych - badanie wstrzymane

Badania właściwości cieplnych zawiesin bentonitowych - badanie wstrzymane

Badania mikroklimatu - badanie zakończone - wynik badania

Badanie konstrukcji szkieletowej - wyniki badania

Badanie przenikalności ciepła przez przegrodę pokrytą izolacyjną powłoką kompozytową - wyniki badania

Badanie właściwości cieplnych wybranych płyt podłogowych - wyniki badania

Badanie właściwości cieplnych zespołów szybowych - wyniki badania

Raport z badania izolacji z tworzyw sztucznych - wyniki badania

Raport z badania mat aerożelowych - wynik badania

Raport z badania współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej wykonanej w technologii CLT oraz szkieletowej - wynik badania

Raport z badania farby fotokatalitycznej - wynik badania

Raport z badania własciwości cieplnych wielowarstwowych paneli termoizolacyjnych - wynik badania

Raport z badania betonów lekkich - wyniki badania

Raport z badania powłok refleksyjnych - wyniki badania

Raport z badania przegrody szkieletowej - wyniki badania

Raport z badania płynnej termoizolacji - wyniki badania

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.