Seminaria

  • 11.01.2017 r., g. 13:00: Efektywność energetyczna centrali wentylacyjnej z gruntowym, powietrznym wymiennikiem ciepła - mgr inż. Jakub Rudolf
  • 18.01.2017 r., g. 13:00: Inteligentne oświetlenie w budynku - mgr inż. Mirosław Dechnik