Relacja ze spotkania „Zrównoważone budownictwo w projektach oraz praktyce gospodarczej”

Zapraszamy do zapoznania z fotorelacją ze spotkania IAT Monday Business Meeting

W dniu 17.09.2018 r. w Krakowie, w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Zrównoważone budownictwo w projektach oraz praktyce gospodarczej organizowane wraz z Fundacją Europejskie Centrum Edukacji. Spotkanie odbyło się w ramach Międzynarodowej Konferencji pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców", która miała miejsce w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.