Współpraca MLBE z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych

15 października w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 odbyło się spotkanie dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka, Dyrektora MLBE z dr inż. Pawłem Pichniarczykiem, Dyrektorem Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy naukowo-badawczej.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych kontynuuje swoim działaniem tradycje kilku funkcjonujących wcześniej jednostek, a wśród nich przede wszystkim Instytutu Technologii Krzemianów (powstałego w 1951 roku i przekształconego w 1954 roku w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki). Od 1971 roku jednostka przyjęła nazwę Instytutu Szkła, a od 1975 roku instytut nosił nazwę Instytut Szkła i Ceramiki. Ostatnia zmiana organizacyjna miała miejsce 1 stycznia 2010 roku, kiedy do Instytutu przyłączono Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet”. Konsekwencją tej zmiany jest przyjęcie od początku 2010 roku nowej nazwy Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Dewizą działania Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest spełnienie wymagań i potrzeb środowiska naukowego i przemysłowego. Jednostki organizacyjne Instytutu w zależności od profilu działalności spełniają wymagania dotyczące systemów zarządzania, zgodnie z obowiązującymi w obszarze ich funkcjonowania normami:

PN-EN ISO 9001 dla Zakładów Doświadczalnych oraz Działów Wspomagających,

PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 13485 dla Zakładu Technologii Ceramik,

PN-EN ISO/IEC 17025 dla Laboratoriów Badawczych,

PN-EN ISO/IEC 17065 dla Jednostek Certyfikujących.

Instytut jako Jednostka Notyfikowana i Jednostka Oceny Technicznej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

 

Więcej o icimb: http://icimb.pl/krakow/