"SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce"

 

 7 kwietnia 2015 roku w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego odbyło się III posiedzenie Rady Programowej projektu "SPIN"

 

W trakcie posiedzenia dokonano podsumowania działalności uczestniczących Centrów:

  1. Małopolskiego Centrum Biotechnologii
  2. Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej
  3. Centrum Integralnych Sieci Informatycznych
  4. Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego

W posiedzeniu brali udział przedstawiciele poszczególnych Centrów, przedstawiciele Uczelni Krakowskich oraz władz Małopolski.