Nowoczesne technologie w służbie zabytków

W dniach 9-10 lutego 2023 roku w Łańcucie miało miejsce seminarium „Nowoczesne technologie w służbie zabytków” zorganizowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Było to pierwsze wydarzenie z cyklu spotkań skierowanych do wojewódzkich konserwatorów zabytków i ekspertów zaangażowanych w ochronę polskiego dziedzictwa. 

 

Spotkaniu towarzyszyły wykłady specjalistów – profesorów Marcina Furtaka i Zbigniewa Myczkowskiego z Politechniki Krakowskiej oraz historyka Romana Marcinka. Jako pierwszy zabrał głos prof. Furtak, który zaprezentował wykład pt. „Najnowsze technologie budownictwa pasywnego”. Następnie swój odczyt „Farmy fotowoltaiczne w krajobrazie” przedstawił prof. Myczkowski. Serię wystąpień zamykała prezentacja Romana Marcinka „Problem fotowoltaiki w świetle doświadczeń zachodniej Europy”.

Tematy poruszone w trakcie seminarium skupiały się wokół zagadnienia odnawialnych źródeł energii oraz ewentualnych zmian w podejściu do modernizacji zabytków w Polsce przy wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań.