INTERNATIONAL BOOTCAMP IN AUTOMATICAL, ELECTROTECHNICAL E-MOBILITY, SMART HOUSES AND CARS

W dniach od 1 do 4 lipca 2024 roku Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, we współpracy z Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Centrum Transferu Technologii, Korporacyjnym Centrum Technologicznym ABB Sp. z o.o. w Krakowie oraz siedmioma partnerami zagranicznymi, zorganizował warsztaty BootCamp. Wydarzenie to było poświęcone szeroko pojętej automatyce, elektrotechnice, elektromobilności i inteligentnym domom.

W warsztatach uczestniczyli studenci i mentorzy z następujących zagranicznych uczelni:

  • University of La Laguna (Hiszpania)
  • Polytechnic Institute of Bragança IPB (Portugalia)
  • Technical University of Cluj Napoca (Rumunia)
  • Aksaray University (Turcja)
  • Holon Institute of Technology (Izrael)
  • University of Žilina (Słowacja)
  • Tsinghua University (Chiny)

Podczas BootCampu uczestnicy realizowali interdyscyplinarne projekty z zakresu architektury, planowania przestrzennego, automatyki, elektroniki, elektrotechniki i informatyki, skoncentrowane na wspieraniu koncepcji efektywnego zarządzania energią elektryczną.

Jednym z celów BootCampu było opracowanie koncepcji instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych („e-car”) na Politechnice Krakowskiej.